Tjänster på Learnit24

Samhället blir alltmer digitaliserat, och skolan måste följa med i utvecklingen. För verksamheter där gamla vanor är djupt rotade kan detta dock vara lättare sagt än gjort. Det är här Learnit24 kommer in i bilden. Företaget är en av Sveriges största oberoende konsultfirmor för utbildning, och det tillhandahåller en rad tjänster som hjälper skolor att bli bättre på att använda sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Bland dessa tjänster märks olika workshops och inspirationsföreläsningar, och även Learnit24:s innovativa program med kollegahandledare, där företagets konsulter utbildar lärare till kunskapsresurser åt deras kolleger.

Tjänster för IKT från Learnit24

Tjänster utifrån en vision

Ett av de största problemen för många skolor är att de ser behovet av förändring och förnyelse, men saknar en tydlig vision för hur en sådan förnyelse borde se ut. Learnit24 kan hjälpa skolor att formulera visioner och sätta mål, speciellt när det gäller att i högre grad använda sig av IKT-lösningar i undervisningen. Alla de tjänster som Learnit24 erbjuder – vare sig det gäller fortbildning eller handledning – syftar därefter till att uppfylla de målsättningar som gjorts för varje enskild skola.
Ett samarbete inleds vanligtvis med en så kallad visionsworkshop. Där träffas skolledning och lärare med utbildningskonsulter från Learnit24 för att tillsammans komma fram till vilken sorts skola man vill se i framtiden. Även om konsulterna står redo att bidra med sin expertis är det under workshopen framförallt skolpersonalens egna erfarenheter och tankar som ska stå i centrum. Utifrån detta kan sedan en gemensam pedagogisk vision upprättas. Först därefter kan ett paket med tjänster för IKT-utveckling skräddarsys för skolan i fråga.

Vad Learnit24 erbjuder

Vilka specifika tjänster kan då Learnit24 erbjuda? Konsulterna har självklart breda kunskaper och kan hjälpa till med det mesta som har med skolors digitalisering att göra, oavsett vilken hård- och mjukvara de har att arbeta med. Tidigare har Learnit24:s konsulter till exempel hjälpt skolor med att bygga molnlösningar. Den mest uppskattade tjänsten är likväl kollegahandledarutbildningen. Tanken med den är att Learnit24:s konsulter ska vidareförmedla sina kunskaper till utvalda lärare på skolan, istället för att vara en ständigt närvarande och dyr resurs.
De lärare som utbildas till kollegahandledare får kompetens att hjälpa andra lärare på skolan med att använda IKT för pedagogiska syften. Under fyra dagar pågår kursen som anpassas efter deltagarnas förkunskaper och skolans behov. Resultatet är inte bara en breddad kompetens inom IKT, utan också en ökad förståelse för pedagogisk utveckling som sådan. Tillsammans med flera andra tjänster har modellen redan använts i till exempel Norrtälje kommuns skolor. Resultatet där har varit övervägande positivt, med en mer integrerad roll för IKT i undervisningen.

IKT hör hemma i skolan

Learnit24 utgår i sitt arbete från antagandet att det bara kommer bli viktigare och viktigare i framtiden att skolor använder sig av digital pedagogik. Samhället genomgår just nu en omfattande digitalisering, och dessa tjänster är utformade för att se till att skolan följer med i den förändringen. Genom att ta ett helhetsgrepp, och genom att redan från början ta till vara på de förkunskaper som finns bland lärare och skolledning, kan Learnit24:s utbildningskonsulter skräddarsy IKT-lösningar som fungerar för varje enskild skola.