Ta del av Learnit24 workshops

IT är något som utvecklas ständigt i vårt samhälle och det används mer och mer. Fler och fler skolor börjar använda mer datorer och IT i lärandet och för att kunna skolas in i rätt tänk och kunskap, finns det workshops. Användandet av datorer är inte bara för skolpersonal utan även elever, vilket gör att lärarna måste kunna lära ut IT-användningen till eleverna för att datorerna ska kunna användas på rätt sätt. Med workshops får lärarna en inblick i hur skollivet med datorer i vardagen både underlättar samt intresserar eleverna. Learnit24 har besökts av många elever och lärare genom åren, bland annat elever från studentkårer i Lund.

Workshops hjälper lärare

Workshops är till för att utbilda lärare och pedagoger inom IT för ett sunt användande av datorer. Många elever och lärare tycker att det är lättare att använda och skriva på en dator än för hand. Datorer är något som de flesta ungdomar använder på sin fritid, till exempel för att blogga, spela och skriva. Därför kan det vara lättare för elever att även använda datorer i skolarbetet. På så sätt kan de lära sig olika program på datorn som kan vara användbara för framtiden.
För lärare kan denna utveckling verka skrämmande då det är en inbjudan till en helt ny värld inom lärandet som kanske inte känns bekant för alla. Det är därför workshops är ett viktigt inslag i lärandet av IT. När man förstår grunderna till hur det fungerar blir det genast lättare och roligare att utföra undervisningen. Att ständigt bjuda på nya sätt att undervisa gör även att eleverna känner att undervisningen och skolgången blir lärorikare. Det blir en bättre anpassning till dagens samhälle med datorer och teknik.
Workshops med Learnit24 hjälper både lärare och elever

Digital teknik är framtiden

Dessa workshops riktar sig till alla möjliga skolor där digital teknik är möjlig att utföra. Den digitala tekniken kan alla använda sig av oavsett om det gäller förskola eller högskola. Tekniken kan användas till förskolor och dagis för lättare kunskapslekar. För att anpassa sig till den digitaliserade världen kommer det krävas att skolorna använder sig av datorer och IT i undervisningen, på så sätt blir eleverna mer förberedda för arbetslivet efter studierna oberoende av vilken bransch de väljer att arbeta inom.
Som rektor är det ett utmärkt sätt att nå ut till så många lärare som möjligt via workshops. Det kan dessutom blir en rolig och social tillställning att gå på tillsammans. Detta kan utföras när eleverna har en studiedag, på så vis går ingen ”vanlig skoldag” förlorad. En utbildningskonsult gör så att förståelsen för teknik och IT ökar. Denne förklarar vilka sorters skillnader IT skulle kunna göra för undervisningen. Beroende på skolans ekonomi kan det även vara aktuellt att köpa in datorer till eleverna.

Digitalisering av undervisning

Att få möjlighet till digitalisering av skolan och samtidigt ta ett steg mot framtiden är något som man inte bör tacka nej till. I början kan det dock vara svårt att navigera bland alla program, därför är det bra att få professionell hjälp av utbildningskonsulter genom workshops. Där får lärarna ta del av vilka program som erbjuds och hur man kan underlätta undervisning för både elever och lärare. Framtiden är här och det är bara en tidsfråga innan allt sker via digital teknik.