Vad är Learnit24?

Idag är datorer och internet en stor och växande del av undervisningen och elevernas liv, både i skolan och i hemmet. Skolan håller snabbt på att digitaliseras och det är många som behöver hjälp med en effektiv övergång till det digitala. Vi på Learnit24 är konsulter som hjälper skolor med integreringen av den nya tekniken i undervisningen och klassrummet. Alla våra konsulter har flera år av pedagogisk erfarenhet bakom sig, både som lärare och skolledare. Vi erbjuder stöd och utbildning när din skola ska digitaliseras och installera ny IT. Några av de saker vi hjälper med är att välja rätt hårdvaruprodukter för skolan samt installation av passande system. Learnit24 är Sveriges största oberoende utbildningskonsult vilket innebär att vi alltid väljer system utifrån klientens behov.

Learnit24 är oberoende

Learnit24 är inte bundna till företag inom vare sig mjukvara eller hårdvara. På grund av att vi inte är knutna till någon specifik tillverkare kan vi erbjuda skolor unika lösningar som passar både elever och lärare. Mjukvaran som installeras på skolans datorer genom våra anvisningar är anpassad för elevernas behov. Genom tekniska hjälpmedel kan eleverna uppnå bättre studieresultat. Inte minst för att undervisningen blir roligare med digitala hjälpmedel och eleven kan själv ta större ansvar för sina studier. Precis som Casino Heroes är ett nytt sätt att spela online är vårt koncept ett nytt sätt för skolorna att garantera goda studieresultat. Learnit24 hjälper skolorna att bli mer effektiva i sina undervisningsmetoder, bland annat genom att se till att hårdvaran som installeras fungerar på ett enkelt och intuitivt sätt. I Sverige är det gratis att studera vid högskolor och universitet men eftersom Learnit24 är en privat utbildningstjänst kostar det att anlita Learnit24.

Learnit24 hjälper skolorna att integrera IT-teknik i undervisningen
Det är eleven som ska vara i fokus när det kommer till skolan. På Learnit24 tror vi på att pedagogiken tillsammans med drivkraft är förutsättningarna för att en skola ska vara bra. Det är inte så viktigt vad det är för slags hårdvara som installeras på din skola, utan det är hur den fungerar tillsammans med pedagogiken som är viktigt. Learnit24 kan ge dig kunskapen och drivet du behöver för att bli en bättre pedagog. Vi har kurser som fokuserar på olika områden, både för skolledare och för lärarna i klassrummet. Alla kurserna har dock något gemensamt – de inspirerar till ett bättre användande av tekniken som stöd i förstklassig pedagogik. Vi kan hjälpa dig som skolutvecklare genom en av våra kurser i IT-utveckling. Genom att vara med på kursen lär du dig hur IT-processen fungerar och hur den kan optimeras utifrån era behov.

Praktiska kunskaper i skolan

Learnit24 fokuserar på att lära ut praktiska kunskaper som kan tillämpas direkt efter kursens slut. Då vi själva är pedagoger som har lärt ut i klassrummen är vi medvetna om hur viktigt det är att ha konstruktiva möten och kurser. Det är därför vi väljer att genomföra våra kurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
Vad du kan använda tjänsterna på Learnit24 till beror på vad din skola behöver och hur du som pedagog vill utvecklas. Den nya tekniken öppnar dörrar för skolor som vill lära på nytt sätt, inte minst genom appar som har utvecklats för just lärande. En av våra utbildningar: ”Bedömning för lärande” fokuserar på ett nytt sätt att lära ut. Kursen består av fyra heldagar och behandlar bland annat hur du ska tydliggöra målen för din elev. Dessutom; att lära sig lära. Det hjälper eleven att självbedöma sin insats. Det lärs även ut hur du kan synliggöra lärandet och arbeta med feedback. Dessutom hjälper den dig att lära eleverna hur de ska arbeta med kamratbedömning.
Tanken bakom kursen är att eleven ska stå i centrum och lärandet ska vara mer utvecklande. Eleven ska själv vara ansvarig för sin egen utbildning och du som pedagog kommer att vara där för att hjälpa eleven med att uppnå målen för utbildningen. Vi på Learnit24 kommer även att lära dig många olika digitala verktyg, som exempelvis olika appar och hur du på rätt sätt kan skapa presentationer med film och ljud. Learnit24 lär i denna kurs ut hur du som pedagog gör utbildningen mer individuell för eleven, vilket ofta ger ett mycket bra studieresultat. Vi har hjälpt över 120 skolor i landet att integrera IT.

Integrera IT i klassrummet

Utbildningspaketet som vi på Learnit24 erbjuder låter din skola få den hjälp och utbildning ni behöver för er IT-användning i klassrummet. Det som är navet för Learnit24 är utbildningspaketet som riktar sig till skolledare och till speciellt utsedda lärare. De utvalda lärarna som går kursen sprider sedan kunskapen till andra lärare. De är då kollegahandledare; även kallat lärspridare. Kollegahandledarna hjälper sedan sina kollegor att planera och integrera IT i sina egna lektioner och klassrum, genom metoden återkoppling, samarbete och reflektion. Forskning har visat att detta är en mycket effektiv metod för att lära ut IT-användning i klassrummet. I utbildningspaketet ingår det även olika inspirerande föreläsningar och workshops som är tillgängliga för alla de anställda på skolan. Utbildningspaketet sträcker sig över ett, två eller tre år.
Tanken är alltid att tekniken på skolan ska leda till ett pedagogiskt mervärde och underlätta både i undervisningen för lärarna och med inlärningen för eleverna. Genom våra studiebesök och nätverksträffar som sker en gång per termin kan skolor träffa andra skolor som har genomgått processen för digitalisering. Både svenska och utländska skolor närvarar på dessa träffar. På träffarna kan erfarenheter och tips om IT-integreringen utbytas. Det kommer även att visas upp olika genomförda projekt, vilket kan inspirera och ge idéer för hur processen kan se ut för din skola. Learnit24 stöttar skolor och personal från början till slut med processen att integrera det digitala i undervisningen. Med erfarna pedagoger vet vi vad för svårigheter och möjligheter skolor har när det kommer till förändring och förnyelse.

Uppdaterad teknik i skolan

Det som gör Learnit24 helt unika i Sverige är att vi är helt oberoende. Det innebär att vi inte behöver rekommendera särskilda produkter för din skola. Vi väljer istället system och hårdvaror som passar det som ni vill uppnå. Vårt mål är att underlätta för skolorna att integrera IT, inte att sälja produkter. På grund av att vi är skolledare och lärare har vi även en unik insikt i vad som krävs och hur skolan fungerar. Gör den digitala transformationen av skolan lättare genom att få rätt stöd, både för personalen och eleverna. Vi erbjuder även webinars och seminarier regelbundet under året. Det är viktigt att alltid vara uppdaterad för teknik är ett ämne som ständigt är i rörelse.